Stammen en takken

BergAlleen met de berg

Hoog vliegen zwermen vogels en verdwijnen

sereen drijft een eenzame wolk uit het zicht

we worden het niet moe naar elkaar te kijken  

wij twee, de berg Jingting en ik.

Li T’ai Po (701-762)

 

Al het leven op aarde is onderhevig aan cycli. De energetische processen die er mee samenhangen hebben een sterke invloed op ons. De Chinese filosofie gaat er van uit dat er een specifieke relatie bestaat met de energie die domineert op het moment van onze geboorte. Dit moment bepaalt binnen het Chinese denken de eigen constitutie, die voor een deel onze levensloop bepaald. Je zou het aanleg kunnen noemen.

Zo ontstond, lang geleden, een model waarmee die constitutie wordt berekend – de theorie van de 10 hemelse stammen en de 12 aardse takken – een verdieping van het Yin/Yang model.

Het Stammen/Takken model is bruikbaar bij de diagnostiek en de behandeling van een patiënt. Een acupuncturist die werkt volgens deze methode krijgt inzicht in de energetische constitutie van de patiënt in relatie tot zijn of haar omgeving. Seizoen en tijdstip van de dag bepalen mede de acupunctuurpunten waarvoor wordt gekozen.

Binnen de benadering volgens Stammen en Takken staat niet de ziekte of de symptomen centraal maar de patiënt als persoon. Iedere behandeling staat op zichzelf en is passend bij:

  • de hulpvraag op het behandelmoment;
  • het seizoen;
  • de tijd van de dag;
  • het polsbeeld (polsdiagnose);
  • de constitutie (het energetische beeld) van de patiënt;
  • het tijdstip van geboorte (geboorteplaatje);
  • het moment waarop de behandeling plaatsvindt.

Met “Stammen en Takken” acupunctuur kunnen in principe alle aandoeningen worden behandeld.