Stammen en takken

BergAlleen met de berg

Hoog vliegen zwermen vogels en verdwijnen

sereen drijft een eenzame wolk uit het zicht

we worden het niet moe naar elkaar te kijken  

wij twee, de berg Jingting en ik.

Li T’ai Po (701-762)

Al het leven op aarde is onderhevig aan cycli: dag/nacht, eb/vloed, het seizoens verloop. De energetische processen die er mee samenhangen hebben een sterke invloed op ons. De Chinese filosofie gaat er van uit dat er een specifieke relatie bestaat met de energie die domineert op het moment van onze geboorte. Dit moment bepaalt de eigen constitutie, die voor een deel onze levensloop bepaald. Je zou het aanleg kunnen noemen.

Zo ontstond, lang geleden, een model waarmee die constitutie wordt berekend – de theorie van de 10 hemelse stammen en de 12 aardse takken – een verdieping van het Yin/Yang model

Ieder onderdeel van de menselijke fysiologie is verbonden met  de filosofie van de Stammen en Takken acupunctuur.

Het eerste consult begint met de anamnese en de westerse diagnose, De westers medische kennis blinkt uit in het beschrijven van een ziektebeeld. De Stammen en Takken acupunctuur interpreteert de westers medische diagnose en vertaalt de verkregen gegevens naar Chinees energetische acupunctuur terminologie. Zo vindt een transformatie plaats vanuit westers medische kennis en kunde naar chinees acupunctuur kunst. Zo ontstaat een voor de Stammen en Takken acupuncturist werkbaar model waarmee de klachten kunnen worden behandeld.

Op basis van dat werkmodel  wordt een behandelstrategie opgesteld. Dat resulteert in een behandelplan dat “tailormade” is. Maatwerk dus. Dat houdt in dat twee personen met dezelfde westerse diagnose zelden met dezelfde acupunctuurpunten worden behandeld. 

Ook wordt berekend onder welk gesternte de patiënt is geboren. De geboortedatum (jaar, maand, dag) bepaalt voor een belangrijk deel de behandelstrategie. De keuze van de te behandelen acupunctuurpunten hangt ook af van het heersende seizoen en de tijd van de dag. 

Het Stammen/Takken model is bruikbaar bij de diagnostiek en de behandeling van een patiënt. Een acupuncturist die werkt volgens deze methode krijgt inzicht in de energetische constitutie van de patiënt in relatie tot zijn of haar omgeving. Seizoen en tijdstip van de dag bepalen mede de acupunctuurpunten waarvoor wordt gekozen.

Binnen de benadering volgens Stammen en Takken staat niet de ziekte of de symptomen centraal maar de patiënt als persoon. Iedere behandeling staat op zichzelf en is passend bij:

  • de hulpvraag op het behandelmoment;
  • het seizoen;
  • de tijd van de dag;
  • het polsbeeld (polsdiagnose);
  • de constitutie (het energetische beeld) van de patiënt;
  • het tijdstip van geboorte (geboorteplaatje);
  • het moment waarop de behandeling plaatsvindt.

Met “Stammen en Takken” acupunctuur kunnen in principe alle aandoeningen worden behandeld.

Geverifieerd door ExactMetrics