Vertrouwen

Het ontwikkelen van vertrouwen in jezelf en in je gevoelens is een integraal onderdeel van de cursus. Het is goed om op eigen intuïties en gezag te vertrouwen, ook al leidt dat mogelijk tot fouten, dan altijd maar hulp buiten jezelf te zoeken. Indien iets niet goed aanvoelt, waarom zou je die gevoelens dan niet respecteren. Neem ze serieus en laat ze niet bepalen door een of andere autoriteit die iets anders denkt of zegt.

Vertrouwen in jezelf is bij alle aspecten van de ontspanningstraining belangrijk. Respecteer de eigen gevoelens en voorkom zo blessures.

Imiteer niet klakkeloos de mensen waarvan je denkt dat ze het beter kunnen, laat de eigen mogelijkheden bepalen hoever je gaat. Bij ontspanningstraining gaat het erom dat je vertrouwt op eigen mogelijkheden.

Imiteren van anderen is niet de goede manier. Het is onmogelijk om een ander te worden. De bedoeling is dat je meer jezelf wordt. Instructeurs, ontspanningstapes en boeken kunnen een weg wijzen. Je zult hem zelf moeten gaan. Openstaan voor andere bronnen is goed, je kunt er wat van leren, maar je zult uiteindelijk zelf moeten leven. Hoe meer zelfvertrouwen je ontwikkelt, hoe gemakkelijker het wordt vertrouwen in anderen te hebben en goedheid in de ander te zien.