Geduld

Geduld toont ons dat dingen tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Een vlinder helpen bij het ontpoppen doet de vlinder geen goed. Iedereen weet dat er tijd voor nodig is om dit proces tot een goed einde te laten komen. Het kan niet worden versneld. In de Tao Teh Ching, een klassieker uit de wereld literatuur zegt

Heb je geduld te wachten tot
de modder zakt; het water weer helder wordt?
Kun je in stilte verwijlen tot
De juiste handeling vanuit zichzelf ontstaat?

Zo ontwikkelen we ook geduld t.o.v. van onze eigen geest en ons eigen lichaam. We hoeven ons niet te ergeren aan het feit dat we constant oordelen, of dat we niets positiefs voelen na geoefend te hebben. We nemen de ruimte om deze ervaringen te hebben, omdat we ze nou eenmaal toch hebben. Ze vormen de werkelijkheid van dat moment en horen bij het leven zoals zich dat ontvouwt. Het heeft geen zin om je door die momenten heen te haasten om bij het andere, betere uit te komen. Wanneer je oefent om bij jezelf te blijven, zul je merken dat de geest er eigen opvattingen op na houdt. De geest kan volledig opgaan in zwerftochten naar verleden of toekomst. Sommige van die zwerftochten zijn aangenaam, andere leveren pijn en angst op. In beide gevallen is er een groot effect op ons bewustzijn.

Op veel momenten wordt ons heden bedolven onder herinneringen uit het verleden of door verwachtingen omtrent tot de toekomst. Zo verliezen we de verbinding met het heden.

Geduld is iets waartoe we onze toevlucht kunnen nemen indien onze geest geagiteerd of opgewonden raakt. Geduld kan helpen de zwerfneiging van de geest te accepteren en tegelijk niet te vergeten dat we niet bij die reislust betrokken hoeven te raken.

Geduld oefenen kan helpen in te zien dat we onze momenten niet met doen of denken hoeven in te vullen om ze waardevol te laten zijn. Het tegengestelde is eerder waar. Geduldig zijn is volledig voor elk moment open staan en het aanvaarden van de dingen zoals ze  zich voordoen, in het besef dat processen, net zoals het ontpoppen van de  vlinder, tijd nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.