Acceptatie

Acceptatie betekent de dingen zien zoals ze in het heden zijn. Als je pijn hebt, aanvaard dan de pijn zoals die is op dit moment. Vroeg of laat zul je je moeten verzoenen met de dingen zoals ze zijn. Acceptatie wordt vaak pas bereikt na een periode van ontkenning en vervolgens woede.

In het dagelijks leven verspillen we vaak veel energie aan ontkenning van en verzet tegen van wat al een feit is. Als we dat doen proberen we situaties te forceren zoals we ze graag zouden zien. Dit levert alleen maar meer spanning op. Dit staat positieve verandering in de weg. We houden zo maar weinig energie over om te helen en te groeien. Het beetje energie dat we nog over hebben verdwijnt misschien wel door ons gebrek aan bewustzijn en inzicht.

Als je te zwaar bent en een slecht lichaamsgevoel  hebt, heeft het geen zin te wachten tot je het ideale gewicht wel hebt; een gewicht waarbij je dat goede lichaamsgevoel wel hebt zou je in staat stellen wel van jezelf te houden. Om jezelf frustraties te besparen zou je kunnen overwegen jezelf te accepteren zoals je bent, omdat dit de enige tijd is om van jezelf te houden. Nu is de enige tijd die je voor alles hebt. Jezelf accepteren zoals je bent, opent de mogelijkheid voor werkelijke verandering. Als je op die manier gaat denken, wordt het kwijtraken van kilo’s onbelangrijker en daardoor een stuk gemakkelijker. Door doelbewuste acceptatie te ontwikkelen, schep je de voorwaarden voor heling.

Aanvaarding betekent niet dat je alles maar leuk moet vinden of dat je je passief moet opstellen of je principes moet opgeven. Het betekent evenmin dat je tevreden moet zijn met de dingen zoals ze zijn of dat je erin berust dingen maar te verdragen. Acceptatie moet er ook niet toe leiden dat je pogingen staakt om uit zelfbeschadigend gedrag weg te komen of dat je het verlangen naar verandering of innerlijke groei laat schieten. Ook betekent het niet dat je onrechtvaardigheid moet verdragen en pogingen om de wereld te veranderen moet staken omdat de situatie toch al hopeloos is. Acceptatie houdt in dat je bereid bent dingen te zien zoals ze zijn. Dankzij die instelling zul je juist handelen, wat er ook gebeurt.

Tijdens het oefenen ontwikkelen we een houding van aanvaarding door elk moment te ervaren en er volledig bij te blijven. We laten na onze ideeën over wat we zouden moeten, voelen, doen of denken aan onze ervaring op te leggen. We herinneren er ons alleen maar aan ontvankelijk en open te blijven voor wat we voelen en denken op het moment van oefenen. Houden we de aandacht gericht op het heden zal dat waarop we letten, wat het ook is, veranderen.

Zo krijgen we de kans om ook wat zich in een volgend moment aandient te accepteren. Ontwikkelen van acceptatie is dan ook van groot belang.