“Beeld van damp opstijgend van kokende rijst”

Fundamenteel voor de Chinese filosofie en daarmee ook voor de acupunctuur, is het begrip “energie”. Energie wordt in het Chinees Ch’i genoemd. De Chinezen zien elk verschijnsel in het heelal als een manifestatie van Ch’i. Alle verschijnselen zijn energie in beweging, dat geldt zelfs voor vaste voorwerpen. Ook in de westerse wetenschap is dat inzicht inmiddels doorgedrongen.

Ch’i manifesteert zich binnen ons lichaam (en geest) op een gestructureerde manier in wat meridianen genoemd worden.

Deze “energiekanalen” bestaan als systeem naast bloedvaten, lymfebanen en zenuwbanen.

Er zijn 12 meridianen aanwezig op beide zijden van het lichaam. Ze worden verbonden en gevoed door een baan die centraal over de voor- en de achterkant van het lichaam loopt. Het meridiaan systeem energetiseert lichaam en geest. Op de meridianen liggen de acupunctuurpunten. Door deze punten te behandelen beïnvloed je lichaam en geest

Leven zonder Ch’i is niet mogelijk. De eerste ademtocht van een pasgeborene zet het systeem in werking. Onze laatste ademtocht stopt het systeem.