Meer over autogene training

Met behulp van 6 basisoefeningen komt de omschakeling van het autonome zenuwstelsel tot stand. Deze 6 oefeningen wordt wel de unterstufe genoemd.

Woorden die in de affirmaties gebruikt kunnen worden zijn:

  • zwaarte bij het ontspannen van de spieren
  • warmte bij het ontspannen van de bloedvaten
  • hartsensatie bij het reguleren van het hart
  • adembeleving bij het reguleren van de adem
  • buikwarmte als een beïnvloeding van de buikorganen
  • voorhoofdskoelte als een hoofdoefening (kalmte en helderheid van het hoofd)

Door in stilte bewust de innerlijke aandacht te leggen op specifieke delen en organen van het lichaam kunnen stoornissen in het functioneren van die lichaamsdelen in balans worden gebracht.

Schultz beschouwde de autogene training als een lichaamsgerichte biologische therapie, die bij uitstek geschikt is bij de behandeling van psychosomatische klachten. Zo kun je met de zwaarte oefeningen spierspanningen normaliseren. De warmte oefening brengt het autonome zenuwstelsel in balans en met de meer orgaan gerichte oefeningen kunnen diepgaande functieveranderingen tot stand komen. Zo is bewezen dat diepe ontspanning gepaard gaat met positieve veranderingen in de stofwisseling (Benson 1976). De zuurstofconsumptie van het weefsel neemt in de autogene training bewerkstelligde ontspanning met ongeveer 20% af.

Door regelmatig te trainen hervindt de beoefenaar de innerlijke rust. Al trainend leert men dingen meer op hun beloop te laten. Men staat minder op scherp als het niet nodig is. Hierdoor is een evenwichtiger benadering van de dagelijkse problemen mogelijk. De moderne westerse mens is bij uitstek een verstandsmens. Denken en redeneren nemen bij de oplossing van levensvragen een dominante plaats in. Deze overwaardering van de ratio laat weinig ruimte over voor gevoel en intuïtie. Het verstand wikt en weegt. De westerse mens is een denkend organisme. Door autogene training komt de beoefenaar in contact met dimensies van het bestaan waarin de ratio op de achtergrond raakt. Dit biedt dan weer ruimte aan meer oorspronkelijke en intuïtieve zijnswijzen. Dat kan aanvankelijk verwarrend of mogelijk zelf wat beangstigend zijn. De beoefenaar betreedt vreemd terrein; het lijkt of men het vertrouwde zelf wat is kwijtgeraakt. Het verstandelijk houvast is minder van toepassing.

In positief contrast met de hiervoor geschetste onzekerheid, die kan ontstaan in het begin van de training, staan de mentale veranderingen die ontstaan onder invloed van een succesvolle training. Bij goed getrainden ontstaat als vanzelf een mentaliteitsverandering. De beoefenaar wordt op een positieve manier gelatener. Er komt innerlijke rust en de ontspanning kan steeds dieper worden beleefd. Ontspanning kweekt ontspanning. De beoefenaar krijgt meer controle over zichzelf en de emoties. Men heeft zichzelf beter in de hand en gaat zich minder kwetsbaar voelen en wordt zekerder van zichzelf. De zelfwaardering en de zelfverzekerdheid groeien.

Stilte is een zeldzaam verschijnsel geworden in onze luidruchtige maatschappij. In de grote steden is permanent geluid of zoals je wilt lawaai. Innerlijke stilte is al even zeldzaam geworden. De moderne mens is geestelijk overactief en doet duizend en een dingen tegelijk. Het enige moment van biologische rust is nog de slaap. Ook die is vaak verstoord door de turbulentie van het dagelijks leven en wordt soms ook nog eens bewust ingekort om zo veel mogelijk te kunnen doen.

Door het beoefenen van autogene training ontstaat een waardevol contact met stilte.