Acupunctuur: het effect oefentherapeutisch ondersteunen

Oefenen als ondersteuning van een acupunctuur behandeling

Onderstaande oefensystemen staan in het teken van het ontdekken van (innerlijke of interne) verandering. Aandacht en Ademen staan bij alle oefeningen centraal. Oefeningen uit deze methodieken kunnen ondersteunend werken bij een acupunctuur behandeling. De Qi (energie) volgt de aandacht; de stuwende kracht is het ademen. De longen zijn de kracht achter de energiecirculatie; het hart is dat voor de bloedcirculatie.

  • Autogene training, een lichaamsgerichte methode, laat je je lichaam scannen op gevoelens van zwaarte en warmte. Je gaat merken dat door oefening de gevoelens van zwaarte en warmte kunnen toe- of afnemen in intensiteit. Ook kan het gevoel wisselen van locatie. De kernbegrippen uit de Mindfulness, geduld, vertrouwen, niet-streven, loslaten, eindeloos beginnen, acceptatie en niet oordelen zijn daarbij toepasbaar. Je zult merken dat gedachten vaak in de weg staan. Het wil maar moeilijk stil worden. De oefening bestaat er dan ook uit die gedachten te laten voor wat ze zijn: gedachten zijn als manifestaties op dat moment niet relevant.

Wat levert Autogene Training op: het vermogen de aandacht naar de innerlijke ervaring van het lichaam te brengen en daar een moment te houden, tevens het vermogen verandering te voelen in de zwaarte/warme ervaring. Dat alles werkt neutraliserend op het stresserende effect van alle externe prikkels die je vrijwel constant ervaart.

  • Mindfulness. De ademruimte. Deze oefening gaat een stap verder dan de zwaarte/warmte oefening. Je registreert achtereenvolgens: gedachten, gevoelens en emoties en lichamelijk sensaties die zich op dit moment voordoen. Waren bij de autogene training de gedachten nog stoorzenders; nu krijgen ze passende aandacht. Deze oefening doen gekoppeld aan een stresserende (recente) ervaring heeft een dempend effect op negativiteit. De gedachte aan een negatieve ervaring is vaak vervelender dan de ervaring zelf.

Wat levert Mindfulness op: het vermogen lichamelijke spanning en pijn, (ongewenste) gevoelens en (storende) gedachten op te merken en door o.a acceptatie en adembeweging te neutraliseren.

  • QiGong. Beweging in contact met en vanuit het centrum (dantian) – de navel en het buikgebied vlak daar onder. We staan vrijwel permanent open voor inkomende prikkels en informatie, dat bepaalt, zeker in ons werk, ons handelen. De QiGong oefeningen hebben een openend deel en een sluitend deel. De oefening is de constante verandering zelf: van perifeer naar centraal en weer terug: gelijkmatig in tempo en met vloeiende overgangen. De oefeningen verbinden de uiteinden van het lichaam (handen en voeten) met het centrum (dantian). Waar de aandacht gaat, volgt de Qi. Deze oefeningen hebben een specifiek orgaan gerichte werking. 

Wat levert QiGong op: Het vermogen op te gaan in een beweging; overgave: de beweging a.h.w. te worden en zo heling te bewerkstelligen van storende gevoelens en emoties. Door zo de “interne duivels” te neutraliseren, ontstaat ruimte voor herstel of preventie van ziekte. Dit laat zich (nog) niet bewijzen op een westers wetenschappelijke manier.

De oefeningen uit de autogene training, de mindfulness en de QiGong vragen van de beoefenaar om “onder” het denken te komen door:

  • de aandacht te richten op fysieke sensaties en processen: de zwaarte en warmte van de ledematen,
  • het creëren van ademruimte; ruimte voor gedachten, gevoelens en het lijf
  • het vanuit ons centrum in beweging brengen van onze energie (Qi)

In de ontstane ruimte ervaren we vervolgens wat onze gevoelens voor ons betekenen. Onze gedachten zijn niet langer een sta in de weg. De ontspanningsoefeningen brengen contact tot stand met de binnenwereld. Dat kan alleen maar als de weg naar binnen begaanbaar is. De oefeningen effenen het pad.

We zijn sterk gericht op de buitenwereld, onze baan, ons gezin en zo meer. We staan continu ‘open’. Onze gedachten daarover kunnen optimaal functioneren in de weg staan en zo voor stagnatie in onze ontwikkeling zorgen.

Oefenen kan ondersteunend werken bij een acupunctuur behandeling en helpt bij het verinnerlijken van het behandeleffect. Het geeft inzicht in eigen functioneren in de meest brede zin van het woord.

Het gevolg van de oefeningen kan zijn dat een eenzijdige oriëntatie op b.v. het “fysieke” verdwijnt en dat je weer in staat bent al deze aspecten te verenigen in het centrum.

De balans is daarmee herstelt.