Loslaten

In India bestaat een bijzondere manier om apen te vangen. De jagers maken een gat in een kokosnoot, precies groot genoeg voor een apenhand. Vervolgens wordt de kokosnoot bevestigd aan een boom. Hierna stoppen ze een banaan in de kokosnoot. De aap komt de boom uit en steekt zijn hand in de kokosnoot. De hand kan er wel in, maar als vuist komt de hand er niet meer uit. Om zich te bevrijden hoeft de aap alleen maar de banaan los te laten. De meeste apen schijnen niet los te laten.

Vaak zet onze geest ons op dezelfde manier vast, ondanks het feit dat we intelligent zijn. Daarom is loslaten, niet-hechten essentieel voor de ontwikkeling van het bewustzijn. Als we  aandacht aan onze innerlijke ervaring besteden, ontdekken we dat er bepaalde gedachten, gevoelens en situaties zijn waaraan de geest zich wil vastklampen.

Aangename gedachten, gevoelens of situaties proberen we aan te houden, te rekken en iedere keer weer op te roepen.

Onprettige gedachten, gevoelens of ervaringen willen we uitbannen. We beschermen ons ertegen omdat ze onaangenaam, pijnlijk of schadelijk zijn.

Tijdens de ontspanningsoefeningen negeren we de neiging om sommige aspecten van onze ervaring op te waarderen en andere te verwerpen. In plaats daarvan laten we onze ervaring van dat moment gewoon zijn en observeren we haar zoals ze is. Loslaten is een manier om de dingen te aanvaarden zoals ze zijn. Als we merken dat onze geest dingen vastpakt en wegduwt, laten we die impulsen bewust los, om te zien wat er gebeurt als we dat doen.

Wanneer we merken dat we onze ervaring veroordelen, laten we die veroordelende gedachten los.

We herkennen ze en borduren er verder niet op voort. Wat laten ze zijn en daardoor laten we ze los. Zo ook de gedachten aan verleden of toekomst wanneer die zich voordoen. Wij kijken er alleen maar naar.

Levert loslaten moeite op omdat de greep op onze geest te sterk is, kunnen we de aandacht richten op hoe dat “vasthouden” aanvoelt. Vasthouden is het tegenovergestelde van loslaten. We kunnen experts worden op het terrein van onze eigen gehechtheden en de gevolgen ervan voor ons leven. Als we observeren hoe we vasthouden, ontdekken we uiteindelijk ook veel over de ervaring van het tegengestelde. Of loslaten nu wel of niet lukt; we leren er van om onze aandacht op het vasthouden te vestigen.

Loslaten is niet zo’n ongewone ervaring. We doen het elke avond als we gaan slapen. Als je niet kunt loslaten, kun je niet slapen.

Veel mensen hebben wel ervaring met het feit dat onze geest niet van ophouden weet. De slaap wil niet komen. Dit is een van de eerste tekenen van verhoogde stress. Het kan zijn dat we ons niet van bepaalde gedachten kunnen losmaken. Het houdt ons te sterk bezig. Onszelf dwingen te slapen heeft een averechts effect. Het wordt alleen maar erger.

Als je in slaap kunt komen ben je dus al een expert in loslaten. Je hoeft alleen maar te leren deze vaardigheid overdag in de praktijk te brengen.