Klassieke acupunctuur

HuangTi, de grondlegger van de acupunctuur

Klassieke Acupunctuur – Stammen en takken – Wu Yun Liu Qi

Klassieke acupunctuur (CCM = Classical Chinese Medicine) is gebaseerd op de Chinese filosofie. Ze is er de praktische uitwerking van. Al het leven op aarde is onderhevig aan cycli. Deze cycli (de stand van zon en maan, de seizoenen e.a.) en de energetische processen die ermee samenhangen hebben een sterke invloed op ons. De werkelijkheid, zowel op persoonlijk als mondiaal (klimaat) niveau is er één van constante verandering. Een van de oudste geschriften uit China, de I Tjing, het boek der veranderingen uit 1000 v.chr beschrijft die altijd doorgaande verandering. Dit boek is het fundament onder de Chinese beschaving en vormt daarmee ook de basis voor de Klassieke Acupunctuur. Het belangrijkste boek is de Nei Ching Ling Shu Su Wen. Klik op de link om te lezen dat er “niets nieuws is onder de zon”.

De Chinese filosofie (Stammen en Takken theorie) stelt dat we niet los staan van onze omgeving. Ook niet op het moment van onze geboorte en in de voorafgaande 9 maanden. Dit houdt in dat als we in de wereld komen, we mede gevormd worden door de op dat moment heersende energetische condities.

We worden in deze visie niet geboren als een onbeschreven blad. Een deel van ons “zijn” is al ingevuld. Uiteraard door onze vader en moeder, het materiële aspect – eicel en zaadcel – maar ook door onze “grote” vader en moeder (hemel en aarde) – het energetische aspect.

Het moment van geboorte bepaalt binnen de klassiek Chinese traditie voor een belangrijk deel de eigen unieke constitutie. Acupunctuur op basis van de theorie van de hemelse stammen en aardse takken is het in praktijk brengen van de Chinese filosofie.

Het toepassen van deze theorie brengt onze kracht en zwakheden in beeld.  Dat bepaalt voor een belangrijk deel de acupunctuurpunt keuze tijdens de behandeling. Met klassieke acupunctuur kunnen, afhankelijk van de doelstelling, in principe alle aandoeningen worden behandeld.

Volgens schattingen en op basis van boeken en archeologische opgravingen is acupunctuur al meer dan 5000 jaar oud. Acupunctuur is daarmee een van de oudste systemen van geneeskunde die tegenwoordig nog in gebruik zijn. Acupunctuur wordt over de gehele wereld toegepast en is erkend als effectieve behandel methode door het WHO (World Health Organisation). In het westen groeit langzaam het besef dat acupunctuur stoelt op een waardevolle visie op het functioneren van het lichaam en de genezing van ziekten. Aan vele universiteiten van verschillende landen in het oosten en het westen wordt acupunctuur gedoceerd.

Geverifieerd door ExactMetrics