Adembewustwording (methode van Dixhoorn)

Deze methode maakt gebruikt van meestal eenvoudige bewegingsinstructies die de beoefenaar leren op een goede manier met zichzelf en met het eigen lichaam om te gaan. De oefeningen worden met grote aandacht uitgevoerd. Klik op de link voor een uiteenzetting.

Het gaat om eenvoudige, zich vaak herhalende, kleine en grote bewegingen die weinig moeite kosten en die zo makkelijk mogelijk moeten worden uitgevoerd.

Het indicatie gebied voor deze methode zijn klachten en symptomen die te maken hebben met gewone overspanning. Dit is een toestand waarbij men het vermogen tot zelfregulatie van normale spanningen is kwijtgeraakt. Het komen tot herstel van de zelfregulatie is het doel van deze methode. Veel gespannen en/of angstige mensen zijn dat omdat bepaalde zaken buiten de interne zelfregulatie zijn komen te liggen. Men is de automatische controle kwijt.

Kenmerken van gewone overspanning:

  • Moeite met rust, stilte of passiviteit
  • Onevenredig hoge spanningsreacties onder belasting
  • Onvolledig herstel of sterke reacties in rust (lichamelijk of psychisch)
  • Moeite met concentratie en regelen van eigen aandacht
  • Moeite met formuleren van gewaarwordingen en gevoelens
  • Weinig lichaamsgevoel
  • Gespannen, moeizaam bewegen
  • Gespannen, moeizaam ademen
  • Misplaatste voorstelling van spanning en ontspanning
  • Negatieve interpretatie van eigen spanningsverschijnselen

Het uiteindelijke doel van deze oefeningen dat de beoefenaar handelingen uit het dagelijks leven met meer gemak kan uitvoeren. Men houdt meer energie over en is beter uitgerust. Meer doen met minder energie is dan mogelijk. De methode is niet op te vatten als training, maar als een ont-spanning. Men wordt zich bewust van onnodige inspanning en stelt zich open voor die constatering.

De bewegingsinstructies zijn gericht op een inwendig waarneembare lichamelijke activiteit, met name de adembeweging. De instructie is dus niet gericht op een mentale activiteit. De inhoud van gedachten en gevoelens zijn niet het voorwerp van de waarneming. Daarom is er sprake van een lichaamsgerichte methode.